Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỀ CHIỀU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Cái tâm giữ được bao năm
Về chiều tẩm ngẩm tầm ngầm cũng hư
Chửi người mất nết từ xưa
Mai sau người chửi kể như đáng đời

Em đừng xem trọng thằng tôi
Ðem gươm đổi rượu, bán trời như không.

hahuyenchi


In Late Years

How far can I go
In late years, my heart is steeped in brew
Blaming harshly others
In kind, I will be repaid later.

Don't put weight on me
Who trade the pricey sword for low grade wine,
In spite of all.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003