Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
SẼ MAI NÀY NGƯỜI TỎ UYÊN NGUYÊN - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Buổi sáng ta đi như trong mơ
Phố phường lênh đênh trong sương mờ
Em thấp thoáng về trong trí mỏi
Tâm bập bềnh trôi cùng bơ vơ

Người ngắm nhìn ta bằng mắt ai/?
Vội vàng buông kết luận rông dài
Em cũng đôi khi che sự thật
Người cũng đâu cần biết đúng sai/?

Người toan ném đá vào hư thực
Xin cứ ra tay, cứ tự nhiên
Em ạ, nói thêm đau bút mực
Sẽ mai này người tỏ uyên nguyên.

hahuyenchi

Truth Will Be Revealed One Day

In the morning, I walk as in dream
The city floats in the foggy light
You appear in my tired mind
My heart is buoying in loneliness.

With which eyes do people see me
Before jumping to lengthy conclusions?
You too conceal the correct answer
In this world, what is proper?

Everyone can distort reality
Go ahead, cast the stone deliberately
Darling, writing more will only hurt              
Truth will be revealed one day.

English version by baongoc

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003