Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BƯỚC NGOẶT - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em đi bước nhỏ chân chim
Tim anh ai dẫm mà in dấu giầy
Em cười hoa lá ngây say
Em nhăn cả thế gian này buồn hiu

Em đi bước lớn chân mèo
La anh ruột ngựạ vừa kiêu vừa gàn
Ngựa buồn lại muốn đi hoang
Bởi quen phóng túng, ngang tàng từ xưa

Em đi bước ngoặt gió mưa
Hồn anh ướt nhẹp như vừa biết yêu

hahuyenchi

Distinctive Steps

You walk with bird steps
Treading on my heart, leaving traces
Your smile brings sunshine to plants and flowers
You grimace and the world is depressed

You stride with feline steps
Reprimanding tersely
The horse wants to ramble away
Back to the old days

With steps marking milestones
My soul is dampened as with first love

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003