Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BÊN KIA KHUNG CỬA, KHUNG ÐỜI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Bên kia khung cửa, khung đời
Có yêu đằm thắm, có trời mênh mông
Bên này, xích khoá, xiềng còng
Ngục sầu vô lượng giam lòng sân si

Nỡ nào em bỏ tôi đi
Xé toang hy vọng, cắt lìa tình tôi
Ðêm qua sao lạc buồn rơi

Lại nghe sắt thép vang cười hả hê

hahuyenchi

The Outside World

Behind the door, on the outside world
Are tender love and deep blue sky
Inside are chains and fetters
Locked in an abyss of sins and torture.

How can you leave me
Tearing hope, breaking love?
Last night, stars fell astray
In the sound of metal chains clashing away.

English version by baongoc 


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003