Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHO ẤM CANH TRƯỜNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI


Ðội mũ, quàng khăn đỡ lạnh trời
Lạnh lòng sao bớt được em ơi
Rượu vào tâm mạch căng buồm nhớ
Sầu lại đăng trình, sầu ra khơi

Mới đó tình thêm ngọn nến hồng
Bèo mây thắc thỏm nỗi buồn sông
Gặp như chưa gặp sao đành nhỉ
Ngựa lại quay về núi tịnh không

Ho như tiếng ếch kêu vào hạ
Lây em rồi từ phút trao thương
Tình quấn trăm vòng, ho nhật dạ
Thì ếch kêu cho ấm canh trường

hahuyenchi

Warming The Long Night

Put on your cap and scarf, you warn
Alas, in me resides a deep cold
Alcohol increases my longing
Of the time you sailed away in spring

One year elapses already
Water ferns flow on the river in sorrow
Although we met, without future,
The horse returns to the mountain, lonelỵ

Coughing like a frog calling on a hot day
My throat aches from the embrace
Love entwines us endlessly
With scratchy sounds warming the long night

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003