Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LẠC THANH - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em lầm, anh lỗi bỏ qua
Vẫn đường ngược dốc, ngã ba trùng trùng
Em còn luẩn quẩn ngõ cùng
Anh đi bước mỏi lối vòng thêm xa

Tim anh nửa chính, nửa tà
Thuỷ chung mà cũng trăng hoa loang toàng
Yêu nàng rồi cũng hại nàng
Tiếng ca lỗi nhịp cung đàn lạc thanh

Thôi thì trách cứ riêng anh
Lại như con kiến bò quanh chén buồn.

hahuyenchi

Off Tune

Why hold on to our mishaps
The road is hard, full of bifurcations
You are confused at dead ends
I circle in loops at length.

Half angel, half evil
I am faithful and dissipated at will
Loving you and hurting you
The rhythm is off beat, the song off tunẹ

It is all my fault
Untiring ant, I crawl
Around the cup of sorrow.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003