Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
LÒNG KIÊN TA VÔ LƯỢNG - English version by bao ngoc
HÀ HUYỀN CHI

Tảng băng bên cửa sổ
Muốn tan chảy đầu ngày
Ta xin làm gợn gió
Làm giọt nắng ngùi say

Giúp em về thủy nhai
Làm suối lớn sông dài
Ta vào cơn huyễn mộng
Buông mái chèo khoan thai

Thả giây câu hoang tưởng
Lại chờ một cơ may
Lòng kiên ta vô lượng
Tình ơi, tình có hay/?

hahuyenchi

Immense Patience

The block of ice by the window
Wishes to melt at dawn
I, the dream wind
Welcome sunshine on the lawn

Returning you to primal waterways
To replenish sources and rivers
Mired in illusion
I row in peaceful manner.

Casting a virtual angling rod
I wait for utopian chance
Immense is my patience
Dear love, don't you know?

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003