Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MẮT LẠNH - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Cây buồn tấu khúc đông phong
Lá sầu lìa cội lượn vòng trên không
Tha hương đời lạnh như lòng
Trái tim muốn rụng, máu hồng chưa phai

Em ghen thở ngắn, than dài
Sáu câu vọng cổ bay ngoài mê tâm
Vịn nhau đời vần trầm luân
Em làm mặt lạnh có cần không ta

hahuyenchi

Turning A Cold Shoulder

The sad tree strikes a lament
Leaves whirl in the winter air
Life is cold in exile
My heart sinks, still ardent

You sigh in jealousy
Singing litanies inaudibly
Through vicissitudes together
Why turn a cold shoulder?

English version by baongoc
Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003