Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BƯỚC CHẬM - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Bước chậm, nhưng lòng rộn rã vui
Sau lúc hoài nghi cả đất trời
Lòng mở lòng ra cùng nhật nguyệt
Vũng phiền chưa tát thoắt bay hơi

Bước chậm, chiều ngây tình đơn sơ
Nghe gió hân hoan lúc trở mùa
Cánh buồm phiêu hốt căng hoài niệm
Hối hả trôi cùng nhịp sóng đưa

Níu tuổi thơ xa giữa mộng ngày
Thở đẫm môi người hư huyễn lay
Bước chậm, nghe rừng xao xuyến nhạc
Nghe xanh đời lá, sững hồn cây

hahuyenchi

Overflowing with joy

Overjoyed, we stepped slowly
All doubts wiped away
Opening our hearts to scrutiny
Confiding woes in the afternoon.

We walked slowly, sharing love
In the changing season with the breeze
The sails of torments veered to memories
Balancing the rhythm of sea waves

Recalling youth in daydream
Wet breaths and shaken limbs
We strolled slowly, listening to the forest
Rejuvenating leaves and trees' spirit.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003