Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VẸN LÒNG
HÀ HUYỀN CHI

Nguýt anh đổ quán xiêu đình
Cái dài, cái ngắn cho tình lên men
Tình đời đổi trắng thay đen
Riêng anh trân quý, riêng em vẹn lòng

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003