Feb 01, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MÃI TÔI, NGƯỜI LÍNH KHÔNG GIÀ - English version by bao ngoc
HÀ HUYỀN CHI

Tay em từng ngón hoá thân
Như trăm gợn sóng khi gần, lúc xa
Ngón nào héo ruột se da
Ngón nào thanh thỏa mưa hoa xuống đời

Tay tôi mài kiếm, vá trời
Bây giờ mài chữ đâm người, đâm ta
Mãi tôi, người lính không già
Ngàn cân nợ nước thù nhà còn mang

hahuyenchi

Always Unfading Soldier

Your hand with exquisite fingers
Burns me like waves near and far
Blowing turmoil and agony
In dreams of rain and ecstasy

My hand mended the sky with honed sword
Now to all, I cast polished words
Always unfading soldier
Still a thousand debts to the nation and myself.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003