Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
LỘI MẤY VỰC NGỜ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Em vui, hoa cũng vui theo
Em buồn, lá tán cành tiêu từng giờ
Bắt anh lội mấy vực ngờ
Giải trăm vấn nạn mịt mờ bao vây

Anh còn nói được gì đây
Khi trăng kín miệng, sông đầy với ai

hahuyenchi

Gulfs of Doubt

Nature follows your mood
In joy or sadness every moment
Through gulfs of doubt I fend
To disentangle burdens.

What can I say
When the moon hides away
The river flows nowhere.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003