Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
BÊN NHAU KIẾP NÀY - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Buồn em bén ngót như dao
Lụi anh từng phút hư hao chân tình
Cái thân bầm dập cũng đành
Con tim đa cảm bất bình sao đâu

Cách gì tháo gỡ cơn đau
Ðể cười thanh thoả bên nhau kiếp này

hahuyenchi

Side By Side

Upset against you, fine-edged blade
Slashing me every minute
Long used to deep cuts
My heart cries unfairness

How to remove the source of griefs
And sail happily in this destiny             

English version by baongoc


 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003