Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CÓ KHÔNG MỘT CHỐN ÐI VỀ - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Kể gì trăng lụn sao tàn
Ðợi em, em đợi võ vàng tim nhau
Nói gì tình nghĩa dài lâu
Trái vui giấu nhẹm, hạt sầu ngại chia

Có không một chốn đi về
Khi ta khóa chặt đam mê trong lòng?

hahuyenchi

Possibility

Stars fall, the moon fades
For us, untenable is the wait
How long will love last
With secret joy, concealed sorrow

Is sharing a possibility
For passion locked-in tightly

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003