Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
CHUNG MANG TIỀN KIẾP TRONG HÀNH LÝ
HÀ HUYỀN CHI

Dở lên phiến ngại ngàn cân mỏi
Ðỡ nghẹt buồng tim, bớt héo gan
Nghe đủ những điều không tiện nói
Cám ơn trời đất! Cám ơn nàng!

Lại thấy đầy thêm ngọn thác vui
Ðường tình như đã bớt xa xôi
Lại toan, lại sẽ theo triều sóng
Thả đời thanh thản bập bềnh trôi

Ðêm ngắn thì thôi lúc có nhau
Ðã bình minh gọi lời hải âu
Chung mang tiền kiếp trong hành lý
Trọn kiếp này trôi tới kiếp saụ

hahuyenchi


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003