Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VUI TÔI NỞ CÙNG
HÀ HUYỀN CHI

Sương mưa trên mặt ao người
Vài bông súng nở vui tôi nở cùng
Ngỡ em ngảnh mặt quay lưng
Ðể tôi với nỗi nhớ nhung cuối chiều

Cuộc đời ngắn lắm em yêu
Buồn vui rồi cũng tàn theo tháng ngày
Biết nhau nào kể rủi may
Hãy cùng định mệnh nắm tay kiên cường.

hahuyenchi

Sharing in Joy

Dew falls on the cold pond
Water lilies in blooming
Share their joy with me
Your feigned indifference
Plunges me in day end's agony

Life is short, o love
Joy or sadness fades away
We met by pure chance
Valiantly we brave our destinỵ

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003