Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
MÙ THIÊN ÐỊA - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Thêm miếng hôn cho thắm sắc chiều
Trăm lần lý giải biển thương yêu
Phố người thây kệ ai lườm nguýt
Hôn giữa dòng xe kể cũng liều

Thêm miếng hôn cho biếc lòng cây
Bõ công thương tưởng đã bao ngày
Thời gian hẹp lượng, nhưng tình rộng
Trong đắm say còn có đắm say

Như có mưa về ở cõi riêng
Ðứa như sông lớn, đứa như thuyền
Dấy trăm cơn sóng từ vô thức
Trì kéo nhau hoài đến nhức tim

Thêm miếng tuần sau, miếng tháng sau
Nhạc lòng giao hưởng nhịp nông sâu
Ngón đàn luyến láy tê cung hạnh
Chẳng thấy trời đâu đất ở đâu!

hahuyenchi

Total Abandon

To brighten the afternoon, one more kiss
In spite of ramblings on love
Oblivious to the crowd's comments
Kisses amid the traffic draw much risk.

One more kiss to vivify the tree's heart
To redeem for days of longing
Time is short, not our affection
Passion within passion.

As rainfall in a secluded domain
One is river, the other, a boat
Rowdy waves from the subconscious
Pull us in an endless torment

One kiss for next week and next month
The symphony bursts vibrantly
Between refrains played rhythmically
We succumb to total abandon.

English version by baongoc


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003