Jun 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
DỰNG CỜ - English version by Ngo Dinh Chuong
MẬU BÌNH

Cái mà em nắm trong tay
Là cây súng rỉ lất lay vũng phiền
Cái mà anh dấu trong tim
Ngàn cân thuốc nổ khi em dựng cờ

maubinh

. Raising Flag

What yoúre having in your arsenal
A very old rusty gun
What Ím hiding in my heart
A thousand pounds of explosives for your revolt

English version by Ngo Dinh Chuong


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003