Jul 09, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
MỘT MÌNH
TRỊNH HƯNG

NS Trịnh Hưng đang ký tặng nhạc phẩm và bài thơ "Một Mình"
cho đồng môn Chu Văn An tại San Jose, 04-2006.


Một mình uống, một mình ăn
Một mình một chiếu, một chăn một giường
Một mình nhớ, một mình thương
Một mình thao thức đêm trường năm canh
Một mình tỉa lá uốn cành
Một mình mình viết, một mình mình xem
Một mình ngồi dưới ánh đèn
Viết đi sửa lại để xem một mình
Một mình ôn chuyện tâm tình
Một mình ca khúc, một mình mình nghe
Một mình oi bức trưa hè
Một mình nghe rõ tiếng ve kêu sầu
Một mình nhìn trước ngó sau
Một mình vô thức giữa lầu lặng yên
Một mình "Thiền" để dễ quên
Một mình quán tưởng sáng lên diệu kỳ

Một mình lắm lúc ngồi ì
Hai mình có phải diệu kỳ hơn không ?"


TRỊNH HƯNG  (1930-2008)

* Nhạc sĩ Trương Tuấn Khanh đã phổ nhạc bài thơ này.


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003