Mar 03, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
SAY NHAU TỪNG PHÚT CHO MÙA THU SAY - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Có em về với heo may
Môi tham ngún lửa ngất ngây lòng rừng
Thương em nửa thẹn nửa mừng
Thương ta như có như không, bến bờ

Cái tâm lá rượu đong đưa
Say nhau từng phút cho mùa thu saỵ

hahuyenchi

Enthralled Every Moment

By you in the cold and brisk wind
On craving lips hot as a brazier
Sweet are the soft murmurs
Loving me at times, beyond borders.

Thinking of spirited union
We are enthralled every moment
Amid fall's passion.

English version by baongoc

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003