Jun 17, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
NHƯ NGÀY THÁNG PHAI - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Dăm hạt tình em rải vu vơ
Chàng lượm mót dỗ dành cơn đói
Dòng mực thơm chảy suối lững lờ
Nỗi nghi hoặc chập trùng dấu hỏi

Ôm ngắc ngư hạnh phúc treo ngành
Hoa trái gốm bày trong tủ kính
Chẳng thể ăn, mà bỏ không đành
Cùng rỗ mặt sau nhiều toan tính

Thoát không khỏi vòng cung oan nghiệt
Tiến hay lùi đều khó như nhau
Tam tứ núi, cùng trèo chối chết
Thất bát giang, cùng lội với sầu

Dăm phút gọi cho ngày tươm mật
Mộng như chim vỗ cánh xa bay
Lại hăm hở qua nghìn cửa chấp
Em hay, trời hay, và ta haỵ

hahuyenchi

Quandary

A few seeds for love are squandered
I pick them to appease my hunger
Love flourishes, yet you are impassible
A mount of doubt is raised with quandaries.

Happiness dangles at the tip of the branch
Alike fruits of clay displayed on the shelf
One can't eat, yet can't drop
Blemished after many hopes

Enchained in the ring of calamities
Moving forth or back is arduous
We strive to ascend mountains
And cross rivers filled with pains

Minutes on the phone sweeten the day
Dream on the wings is carried away
Willing to take all challenges
Only you, God and I know why.

English version by baongoc 
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003