Aug 14, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
LẠC NẺO THU NÀO
HUỆ THU

Sáng buồn
không tỉnh
không sâu
lòng như bể cạn
mây sầu kéo qua
là Thu
ở lá cây già
tình non thấy rõ
đường xa nẻo về
sương mờ nhạt
dãy sơn khê
lũng xanh nắng rọi
mưa kề sắp trưa
chút buồn gợi ý
nên thơ
hình như có rớt ngẩn ngơ
sang người?

Huệ Thu

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003