Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
VỚI NHAU - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Với em, lộng qủỵ giả thần
Cái danh, cái nghiệp khi cần lúc không

Với anh, nghiã biển tình sông
Lúc chìm, khi nổi như mòng đáng chi 

    Hà Huyền Chi

Together

With you, a demon under angel's cover
Title and name have diverse values

            With me, overflowing is affection              
We float and sink in all occasions.

English version by baongoc 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003