Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ mới & thơ tự do
RONG RÊU TIỀN KIẾP
HÀ HUYỀN CHI

Con “ngáp” tìm gì quanh vỏ hến
Như ta hụp lặn đáy trầm luân
Bên kia bọt đá không là biển
Dưới nụ cười đưa có sóng ngầm

Rong rêu tiền kiếp xanh từng vạt
Ở mỗi dòng oan một bến đau
Mi vẫy đuôi cờ đời vẫn mạt
Ta thiền kiết xác sầu thêm sầu

Mi thiếu tự do, thiếu nắng mưa
Ta thừa cay đắng, thừa bơ vơ
Mi lội vòng vòng chưa hết nản
Ta neo đời rách đến bao giờ

hahuyenchi

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003