Dec 06, 2023   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Thơ cổ điển & tiền chiến
EM CỦA NGƯỜI TA CÓ HIỂU KHÔNG - English version by baongoc
HÀ HUYỀN CHI

Thu tới rồi em, mưa đan mau
Nghe trên ngàn lá tiếng Thu sầu
Long lanh hạnh phúc xa tầm vói
Em ở bên trời có nhớ đau/?

Em của người ta có hiểu không
Cái nghĩa cô đơn, nghĩa lạnh lùng
Của những đêm dài, đêm Bắc cực
Của rừng Thu quạnh, bến Thu phong?

Ta biết em buồn nhiều Thu xưa
Tiếc những ngày xanh chưa phai mờ
Mười hai bến nước không nhằm bến
Tình lỡ u hoài với nắng mưa

Thu tới rồi em, mưa bay nghiêng
Hiu hắt ngoài song đời ướt mèm
Ðường sông ngõ suối tuôn vào mộng
Như một Thu nào ta có em.

Mắt ướt màu Thu buồn níu áo
Bao mùa nắng nhớ gọi mưa quên
Lênh đênh thuyền lá trôi hư ảo
Thả vô biên vào cái hữu biên.

hahuyenchi

Don't You Know

Autumn has come, with swift rain
Falling on sad leaves
Twinkling is happiness out of hand
At the horizon, aren't you sorrỷ

Unreachable soul, don't you know
The meaning of loneliness and coldness
Of Northern pole like nights
Forests in the fall full of sadness?

You recall sad seasons of the past
Regretting the vivid youth days
Where is your final destiny
Amid changes in climates?

Autumn is here, the rain falls sideways,
Knocking outside is passion unexpressed
Rivers and streams end in the wait
Of a rendez-vous with you in love

With sad eyes reflecting fall's colors
Calling for you through many seasons
The small boat floats aimlessly in illusion
Blowing infinity into the present.

English version by baongoc
 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003