Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
ANDREW LAM

Biên tập viên của NAM (New American Media)

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:

- Perfume Dreams Những Giấc Mơ Hương

- Reflection on the Vietnamese Diaspora  - Hoài Niệm Cuộc Sống Xa Quê (Heyday Books, 2005),
  đoạt giải thưởng Beyond Margins 2006 của Trung Tâm Văn Bút Mỹ (PEN American Center).

Tất cả các bài của tác giả ANDREW LAM:
    AGING IN A FOREIGN LAND - CÕI GIÀ TRÊN ĐẤT LẠ - Truyện/Ký - May 08, 2017

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003