Apr 12, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 08 – 09 – 2012

 1.      CỎ THƠM” Số 60 – Mùa Thu  – 2012.  : đã phát hành 
Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản.

   Chủ  nhiệm : NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Tòa soạn: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
RESTON – VA  20194 – USA .
Tel: (703) 471 – 1271

Email:  dsenser@yahoo.com

www. Cothommagazine.com

 

 2.  .       KỶ NGUYÊN MỚI 
 Số  136-137 Tháng 8,9 – 2012

           Chủ nhiệm: LÊ TH NH

Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

         E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 3. . TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “VĂN HỮU”
            Số 17 Mùa Hạ 2012, Việt Ấn quán xuất bản..Sách dầy188 trang.
Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương Linh Vang 

E-mail: vanhuu08@yahoo.com
linhvang@hotmail.com

4.  THƠ, NGƯỜI THƠ -  Thơ THANH THANH

5. Thư Tình Viết Muộn, Truyện dài của HOÀNG CHÍNH

6. Như Một Thoáng Mây Bay, Tập truyện Ngắn của ĐỖ DUNG

 

  

 Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm,tạp chí, đặc san kể trên đến độc giả. 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003