Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 02 – 2012

Trong tháng 02/2012, Làng Thơ đã nhận được những tác phẩm, tạp chí, đặc san sau đây:

1.      1.  CỎ THƠM” Số 58 – Mùa Xuân  – 2012.  : đã phát hành 
Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản.

  Chủ  nhiệm : NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
Tòa soạn: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
RESTON – VA  20194 – USA .
Tel: (703) 471 – 1271
www. Cothommagazine.com

 2.  .       KỶ NGUYÊN MỚI 
 Số 131  Tháng 2 – 2012

           Chủ nhiệm: LÊ TH NH

Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

         E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

  

3.        XUÂN AN VUI -  Tuyển Tập ĐỒNG TÂM 17
Văn Đàn Đồng Tâm ấn hành 2012.
 
4.       QUÊ NHÀ QUÊ NGƯỜI  -  Tạp ghi HUY PHƯƠNG
Nam Việt Publisher ấn hành  2011
 
 

 Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm,tạp chí, đặc san kể trên đến độc giả.    


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003