Apr 12, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 01 – 2012

Trong tháng 01/2012, Làng Thơ đã nhận được những tác phẩm, tạp chí, đặc san sau đây:

 

l. MIMI AND HER MIRROR của  UYEN NICOLE DUONG
   Viết sau Postcards From Nam, Sách dày 305 trang.  AmazonEncore phát hành.
 
2. ĐẶC SAN BÌNH ĐỊNH XUÂN NHÂM THÌN 2012
    HỘI TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH BẮC CALIFORNIA  phát hành. Sách dầy 416 trang.
 
 

3.  .       KỶ NGUYÊN MỚI 
 Số 130  Tháng 1 – 2012

           Chủ nhiệm: LÊ TH NH

Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

         E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

4. TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “VĂN HỮU”
            Số 15 Mùa Thu 2011, Việt Ấn quán xuất bản..Sách dầy182 trang.
Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương Linh Vang 

E-mail: vanhuu08@yahoo.com
linhvang@hotmail.com 

 

Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm,tạp chí, đặc san kể trên đến độc giả.    

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003