Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 10 – 2011

 

   1.      TRÊN NGỌN TÌNH SẦU -  Tùy bút 2011 của  DU TỬ LÊ . Tác giả ghi lại tình bằng hữu sau những buổi gặp  gỡ với bạn bè . Sách dày 135 trang. Ấn phí: 15 Mỹ Kim. Hanh Tuyen productions ấn hành. Mua sách liênlạc: hanhtuyen@hotmail.com,   

    2.                        BITTER IN THE MOUTH: A novel / By Monique Trương

Nhà xuất bản: Random House  Trade Paperback edition, 297 trang
ISBN 978-0-8129-8132-2
Giá bán: $15

 

        3  FLORA, Eleven Love Poems by Kim-Vu - tập thơ Anh ngữ gồm 11 bài thơ tình vừa được nhà thơ Kim-Vũ trình làng ebook tại Amazon (Kindle) và Barnes Noble (Nook) vào ngày 11/11/2011. Độc giả có thể download thẳng từ hai nhà ebookstore này với giá $2.99.

        Sách trình bày trang nhã, với nhiều hình màu phong cảnh Yosemite . Muốn có hard copy có thể liên lạc thẳng với tác giả ở vumanhphat@gmail.com Sách in tên khổ giấy 8 ½” x 11” rất mỹ thuật. Giá bán là $20 Mỹ kim kể cả bưu phí trong nước Mỹ. Ngoài nước Mỹ thêm $5 Mỹ kim cho mỗi cuốn.

 

 4.   TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “VĂN HỮU”
           
Số 14 Mùa Thu 2011, Việt Ấn quán xuất bản..Sách dầy182 trang.
Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương Linh Vang
 

E-mail: vanhuu08@yahoo.com
linhvang@hotmail.com

 5. KỶ NGUYÊN MỚI 
 Số 127  Tháng 10 – 2011

          Chủ nhiệm: LÊ TH NH

        Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

         E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003