Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 09 – 2011

 

1.      HAI TẤM THẺ BÀI -  Tập truyên của Phương Duy Trương Duy Cường.Gồm 25 truyện ngắn viết về đời lính. Sách dày 190 trang. Nhà xuất bản: Phi Anh. Ấn phí: 12 Mỹ Kim.
Liên lạc mua sách:  Nhà xuất bản PHI ANH 1919 Farragut Way - San Jose, CA 95133.

              Chi phiếu: VIET TRUONG 

        2.       TUYÊN TẬP ĐỒNG TÂM 15: THU YÊU THƯƠNG. Sách dày 245 trang .

Ấn phí: $20
Địa chỉ liên lạc: Văn Đàn Đồng Tâm
P.O. BOX 692192. Houston, TX 77269-2192

   

 3. CỎ THƠM” Số 56 – Mùa THU – 2011.  : đã phát hành 20 tháng 9, 2011
    Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản.

  Chủ  nhiệm : NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Tòa soạn: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
RESTON – VA  20194 – USA .
Tel: (703) 471 – 1271

www. Cothommagazine.com

 4. KỶ NGUYÊN MỚI 
 Số 126  Tháng 09 – 2011

           Chủ nhiệm: LÊ TH NH

Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

         E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 5. CD VŨ ĐỨC NGHIÊM – Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu

Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm,tạp chí và CD kể trên đến độc giả.    


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003