Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 07 - 2011

 Trong tháng 07/2011, Làng Thơ đã nhận được những tác phẩm, Tạp Chí Và CD sau đây:

  

1. SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ / Ancient Secret of the Fountain of Youth
 - Dịch giả LÊ THÀNH. Sách dầy 137 trang -  Tự Lực phát hành.

 2. CƠN HẠ CÀN KHÔN Của nhà văn BÙI ĐỨC LẠC.
Tác giả xuất bản sách dầy 405 trang.

  

  3. C THƠM” S 55 – Mùa HÈ – 2011  
    C
ơ s Văn hc C THƠM xut bn. Sách dy 210 trang
 Ch  nhim : NGUYN TH NGC DUNG
Tòa son: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
RESTON – VA  20194 – USA .
Tel: (703) 471 – 1271
www. Cothommagazine.com

 4. K NGUYÊN M
 S
123  Tháng 06 – 2011

           Ch nhim: LÊ TH NH

Ch bút: LINH VANG
           Tòa son: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

  5.CD. DUY THI THANH – BIỂN TÌNH MÊNH MÔNG

  Chân thành cm ơn các tác gi, nhóm ch trương, và trân trng gii thiu các tác phm k trên đến đc gi.    

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003