Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 05 - 2011


 

Trong tháng 05/2011, Làng Thơ đã nhn được nhng tác phẩm, Tạp Chí Và CD sau đây:

  

1.   TẢN MẠN BỐN PHƯƠNG  Tác gi  BÍCH HOÀI,
Việt ấn quán xut bn 2011. Sách dy 308 trang

2.  TƯƠNG LAI  BA NƯỚC ANH M NGA.Trong Sấm Kinh Thánh.
Tác giả Luật sư TRƯƠNG TIẾN ĐẠT
    Tác giả xuất bản. Giá $20.00

  

 3.   K NGUYÊN MI, NGUYT SAN 
                     Số
122 Tháng 5 - 2011
           Chủ nhiệm: LÊ THỊ NHỊ, Chủ bút:
LINH VANG

           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.  Fairfax, VA 22031        
   E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

         4.   TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “VĂN HỮU”
            Số 12 MùaXuân, Việt Ấn quán xuất bản..Sách dầy184 trang.
Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương Linh Vang 

E-mail: vanhuu08@yahoo.com
linhvang@hotmail.com

5.CD.  ĐỒNG THẢO – DÒNG NHẠC CHO QUÊ HƯƠNG


           Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.    


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003