Apr 12, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 12 – 2010

 

1.  Thơ HÀ THƯỢNG NHÂN
     – Sách dầy 312 trang .
        Sách không bán

 2.–VÃNG SANH TỊNH ĐỘ.
      của Bác sĩ NGUYỄN THANH GIẢN
      Sách dày 174 trang
. MẸ Việt Nam xuất bản 2010 .
      Sách biếu không bán.

 

 

3. C THƠM” S 53 – Mùa ĐÔNG – 2010  
    Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản. Sách dầy 208 trang

    Chủ  nhiệm : NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
    Tòa soạn: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
                    RESTON – VA  20194 – USA .
   Tel: (703) 471 – 1271
 
   Email:  dsenser@yahoo.com
   www. Cothommagazine.com
4. K NGUYÊN M
 S
117  Tháng 12 – 2010
           Ch nhim: LÊ TH NH
           Ch bút: LINH VANG
           Tòa so
n: 3020 Mainstone Dr.
           Fairfax, VA 22031

            E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com       

 Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003