Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN Tháng 08 – 2010

 

  Trong tháng 08  – 2010 , Làng Thơ đã nhận được những tác phẩm sau đây:

1.  Tuyển tập Tạp Bút ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ,  
        ca Sơn Diệm VŨ NGỌC ÁNH
     Sách dầy 434 trang, MILLENNIUM  Publishing 2009.
     Giá bán $20.00
2.– DIỄM TÌNH, Tập Truyn của Nhà văn KIM VĂN NHƯ THƯƠNG.
      Sách dày 204 trang. Tác giả  xuất bản . Ấn phí: $15.00

 

 3.  Đăc San Đất Quảng số 14 Canh Dần 2010,  dày 232 trang
     HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
     T.B  WASHINGTON xuất bản.
 
4.   THƠ TÌNH của VŨ THẾ HƯNG, song ngữ , dày 100 trang.
      Tác giả xuất bản  

 

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003