Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN Tháng 07 – 2010

 Trong tháng 07  – 2010 , Làng Thơ đã nhn được sách và  tp chí sau đây:

 

1. Bitter in the Mouth by Monique Truong

Ngày phát hành: August 31, 2010
Nhà xuất bản: Random House
Hardcover, 304 trang
ISBN -13: 9781400069088
Giá bán: $25

 BITTER IN THE MOUTH is a brilliant, mesmerizing, beautifully written novel about a young woman’s search for identity and family, as she uncovers the secrets of her past and of history.

 

2. East Eats West by Andrew Lam
Writing in Two Hemispheres
 
Ngày phát hành: September 1, 2010
Nhà xuất bản: Heyday Books
Paperback, 176 trang
ISBN: 978-1-59714-138-3
Giá bán: $14.95

 

3. K NGUYÊN MI
           Số 113  Tháng 7 – 2010
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

4. VĂN HU – TP CHÍ VĂN HC NGH THUT
             SỐ 9 – Mùa Hạ 2010

             Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương – Linh Vang 
                       

Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003