Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 05 – 2010

   Trong tháng 05  – 2010 , Làng Thơ đã nhận được những tạp chí sau đây:

 

 1. K NGUYÊN MI
           Số 111  Tháng 5 – 2010
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

 2. VĂN HU – TP CHÍ VĂN HC NGH THUT
             SỐ 8 - Mùa Xuân 2010

              Chủ Nhiệm/Chủ bút: Lê Thu Hương – Linh Vang 

3. AZ RẠNG ĐÔNG  
ARIZONA   ‘s Asian American Monthly Magazine

             Chủ nhiệm & Chủ bút:  CHU KIM OANH
             Tel: (602) 373 -  2283

                  Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.

 

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003