May 23, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 04 – 2010

 Trong tháng 04  – 2010 , Làng Thơ đã nhn được tác phm sau đây:

     1. GIAI PHẨM MÙA XUÂN – ĐẶC SAN CHU VĂN AN TOÀN CẦU  Hoa Thịnh Đốn 2010.

 

Với bài vở của những cây viết thuộc nhiều thế hệ
Chu Văn An, và của những nhà văn, nhà thơ tên tuổi
ở Hải Ngoại

NGUYỄN ĐÚC AN – NGUYỄN ĐỨC NAM – B.S ĐẶNG PHÚ ÂN – HOÀNG  LAN CHI - PHẠM HUY CƯỜNG – NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG  - NGÔ TẰNG GIAO - VŨ HIỆP – HOÀNG HUYÊN  – PHÍ NGỌC HÙNG –NGUYỄN QUỐC KHẢI - TẠ QUANG KHÔI  - BÚI ÐỨC LẠC  - HOÀNG SONG LIÊM – LIM CHEUNG  – NGUYỄN VĂN LONG - PHẠM TRỌNG LUẬT – NGUYỄN VĂN MỘC –LÊ THỊ NHỊ - HÀN PHÚ - NGUYỄN NGỌC PHÚC – ĐÀO TRƯỜNG PHÚC – NGUYỄN ĐỨC QUÝ - LÊ DUY SAN – TRẦN VĂN THẾ – LÊ THIỆP - VŨ HUY THÔNG  – HỒNG THỦY - TRẦN ĐỨC TIÊN – HUY TRÂM – NGUYỄN HỮU TRÍ  – BÙI  BẢO TRÚC - NGUYỄN LƯƠNG TUYÊN - LƯU VĂN VỊNH…
 
 THƠ:
 VIỆT BẰNG – NGUYỄN ĐẠT - NGUYỄN TUỜNG ĐẰNG – DƯƠNG KIỀN – NGUYỄN ĐỨC LÂM  - DU TỬ LÊ - PHẠM TRỌNG LỆ - VƯƠNG  ÐỨC LỆ - HOÀNG SONG LIÊM - NGUYỄN ĐỨC LIÊM   - BÙI ĐỨC LONG -  QUANG NGHĨA - VŨ ÐỨC NGHIÊM  - NGUYỄN QUỐC THÁI – BÙI  THANH TIÊN - PHẠM ĐỨC TIẾN – NGUYỄN XUÂN TRUNG  - CUNG VĨNH VIỄN … -
 
 NHẠC:

    -         NGUYỄN TƯỜNG VÂN  - TẠ BÌNH  - VĂN SƠN TRƯỜNG

 PHỤ BẢN:

    -         Tranh  TRẦN ĐỨC TIÊN     -     NGUYỄN THUYÊN 

     Đặc san  dầy  230 trang do Nhóm CHU VĂN AN vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện. Liên lạc :  dacsancva@yahoo.com

 

       2.  THIÊN THẦN TRONG ĐỊA NGỤC – Ký sự Cam Bốt
của Nhà văn NGÔ TỊNH YÊN. Sách dày 200 trang
  

3. K NGUYÊN MI
           Số 110  Tháng 4 – 2010
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

Chân thành cm ơn các tác gi, nhóm ch trương và trân trng gii thiu các tác phm k trên đến đc gi

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003