Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 02 – 03 – 2010

 Trong tháng 02 – 03 – 2010 , Làng Thơ đã nhận được tác phẩm sau đây:

1.   PHÙ THUẬT VIỆT NAM, Khảo sát từ Quan niệm đến Thực hành
      tác giả LÊ VĂN LÂN Sách dầy 333 trang. 

Nam Việt xuất bản 2009. Giá $25.00
            Liên lạc: 13916 Greinert   Dr.
                         Pflugerville – TEX 78660

 

2. CỎ THƠM” ,TAM CÁ NGUYỆT SAN Số 50 –Tháng 03 – 2010 
    Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản. Sách dầy 206 trang

    Chủ  nhiệm : NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
 
   Tòa soạn: 11623 CHAPEL  CROSS WAY
                    RESTON – VA  20194 – USA .
   Tel: (703) 471 – 1271
   Email:  dsenser@yahoo.com
   www. Cothommagazine.com

 

 3. K NGUYÊN MI
           Số 109  Tháng 3 – 2010
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

4. VĂN HỮU – TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
             SỐ 7 - Mùa Đông 2009

             Ch Nhim/Ch bút: Lê Thu Hương – Linh Vang 
                       

Chân thành cm ơn các tác gi, nhóm ch trương và trân trng gii thiu các tác phm k trên đến đc gi.

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003