Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 12-2009

 Trong tháng 12/2009, Làng Thơ đã nhận được tác phẩm sau đây:

1.    GIẢI THOÁT TỨC THÌ, tác giả NHI BẤT NHƯỢC– Triết học Thiền. Tái bản lần thứ tư.
Sách dầy 374 trang. 
            Liên lạc: 176 Sun Blossom Dr.
                         San Jose – CA 95123

 

 2. HOẠN NẠN CA – THƠ  PHẠM QUANG MINH

      Sách dầy 552 trang.  Giá gồm luôn cước phí: 25$00 nội địa Hoa Kỳ và $30.00 ngoài HoaKỳ

      Liên lạc: PHẠM QUANG MINH HNC
                     P.O. Box: 611267, SAN JOSE – CA 95161 -1267

 

3. C THƠM” ,TAM CÁ NGUYT SAN S 49 –Tháng 12-2009
    Cơ sở Văn học CỎ THƠM xuất bản. Sách dầy 216 trang

   

 4. K NGUYÊN MI
           Số 107  Tháng 12 – 2009 
           Chủ nhiệm:
NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

 Chân thành cm ơn các tác gi, nhóm ch trương và trân trng gii thiu các tác phm k trên đến đc gi.

 

 

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003