Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 10 - 2009

Trong tháng 10/2009, Làng Thơ đã nhn được tác phm sau đây:


1.     ĐÔI MẮT HOÀNG HÔN – Tập Truyện của LÊ THỊ NHỊ
Kỷ Nguyên Mới xuất bản  Tháng 09 - 2009.  
Sách dầy 220trang.  Ấn phí: 15 MK 
           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

 

2.  QUÊ HƯƠNG VÀ KỶ NIỆM – Tuyển tập THƠ VĂN của Phượng
        Kiều - Vương Đức Lệ - Lê Thị Ý - Lê Thị Nhị.

Kỷ Nguyên Mới xuất bản  Tháng 09 - 2009.  
Sách dầy 220trang.  Ấn phí: 15 MK 
           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com


3. KỶ NGUYÊN MỚI
           
Số 105  Tháng 10 – 2009 
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,

           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                             Fairfax, VA 22031

           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

           Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.

 

 


Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003