May 23, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 08 - 2009

Trong tháng 08/2009, Làng Thơ đã nhn được tác phm sau đây:

1. HỒN PHƯƠNG NAM  –  HỒ LINH, Đoản Thiên Huyễn Hoặc
   Cơ sở Kinh Doanh xuất bản 2009. Sách dầy 208 trang. 
    Giá 12.00 USD 
 
   
 2. NGƯỜI EM GÁI – THƠ ĐÀO TIẾN LUYỆN
     Cơ sở Lũy Thầy xuất bản 2008. Sách dầy 192 trang.
     Ấn phí 10 MK.
     LIÊN LẠC: P.O. Box 14368 Fremont, CA 94539
      E-mail:daotienluyen@gmail.com
 
   
3. KỶ NGUYÊN MỚI
           Số 104 – 105  Tháng 8 – 9 - 2009 
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,
           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                            Fairfax, VA 22031
           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com
 
          Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.
 
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003