Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 07 - 2009
Hình ảnh
#1
#2
#3
#4
Bấm vào hình
để phóng to

 
Trong tháng 07/2009, Làng Thơ đã nhn được tác phm sau đây:
1. DU TỬ LÊ 50 năm – Nhiều Tác giả
    Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam xuất bản
    Sách dầy 328 trang.
   
H.T. productions, California 2008.
LIÊN LẠC:    H.T. productions
12751 Lucille Ave, Garden grove, CA 92841-4711, USA.
 
2. TUYỂN TẬP ĐỒNG TÂM 9
    Văn Đàn Đồng Tâm xuất bản. Sách dầy 322 trang.
 
3. VĂN HỮU, Số Mùa Hạ 2009 
 . Sách dầy 192 trang.
  
4. KỶ NGUYÊN MỚI, NGUYỆT SAN 
           
Số 103 Tháng 7- 2009 
           Chủ nhiệm: NGUYỄN ĐỨC NAM,
           Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.
                            Fairfax, VA 22031
           E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com
 
          Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.
 
 
 
          

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003