Jul 21, 2024   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
  Sinh hoạt văn học-nghệ thuật
SÁCH MỚI NHẬN THÁNG 01 - 2011

Trong tháng 01/2011, Làng Thơ đã nhn được nhng tác phm sau đây:

1.      BÓNG THỜI GIAN, THƠ -  Đồng tác giả DẠ QUỲ, NHƯ HOA, THI HẠNH, TIỂU THẢO
Nxb NA UY, Sách dầy 200 trang
         
2.    MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN.TRIẾT HỌC THIỀN – Dịch giả Thiện Anh PHẠM PHÚ LUYỆN. Tác giả tự xuất bản Sách dầy 218 trang.
  
3.      MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ  Tác giả TRẦN QUANG THIỆU,
Vinasoft  xuất bản 2010
    
      4.   KỶ NGUYÊN MỚI, NGUYỆT SAN 
          
          Số 118 Tháng 1 - 2011
          
Chủ nhiệm: LÊ THỊ NHỊ, Chủ bút: LINH VANG
           Tòa soạn: 3020 Mainstone Dr.  Fairfax, VA 22031        
   E-mail: kynguyenmoi1@gmail.com

          5.   TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “VĂN HỮU”
            Số 11 Mùa Đông, Việt Ấn quán xuất bản..Sách dầy192 trang.
           Chân thành cảm ơn các tác giả, nhóm chủ trương, và trân trọng giới thiệu các tác phẩm kể trên đến độc giả.  
 

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003