Jan 29, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
XUÂN BÍCH


- Sinh năm 1947 tại Ninh Bình
- Dạy học một thời gian rồi vô trường SQTB Thủ Đức
- Hiện định cư tại tiểu bang Oklahoma, Hoa kỳ từ 1990
- Cử Nhân Triết học (Đại Học Văn Khoa Saigon)
- Cử Nhân Anh Văn (University of Central Oklahoma, USA)

Hội viên:
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại - TT. Đông Nam Hoa Kỳ

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
* Lời Trần Tình (Thơ)
* Khi Mùa Dứt Chiến Chinh (Truyện Ngắn)
* Đối Diện Với Vi Trùng (Hồi Ký)
* Điệu Buồn Xanh (Thơ)
* Lời Ca Chiều (Thơ)
* Chuyện Tình Chưa Kể Hết (Truyện dài)

Tất cả các bài của tác giả XUÂN BÍCH:
    CHIỀU VƯƠNG THEO LÁ - Thơ mới & thơ tự do - Jun 04, 2004
    LA RENCONTRE SILENCIEUSE - Thơ mới & thơ tự do - May 23, 2004
    TRẦM TƯ - Thơ mới & thơ tự do - May 21, 2004
    MÙA MƯA ẤY - Thơ mới & thơ tự do - Feb 26, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003