Aug 06, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
THÁI VĂN KIỂM

Tên và bút hiệu THÁI VĂN KIỂM
Sinh năm: 1922 tại Huế
Tốt nghiệp: Tiến Sĩ Văn Chương Pháp Đại học Sorbonne – Paris 1989.

 TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN:
-          Đất Việt Trời Nam – 1960
-          Cố Đô Huế - 1961
-          Việt Nam Nhân Vật Chí Vựng Biên – 1962.
 
Tất cả các bài của tác giả THÁI VĂN KIỂM:
    HƯƠNG YÊU, Thơ Hải Bằng HDB - Điểm sách - Oct 30, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003