Jan 26, 2020   log in
 
home
thơ
danh sách tác giả
nhạc
truyện ngắn
biên khảo,phê bình
điểm sách
phỏng vấn
quan điểm
sinh hoạt văn học

ban biên tập
tìm kiếm
thư tín
giới thiệu sách báo
 
 
Tác giả
TRẦN BÌNH NHUNG

Nghề nghiệp : Dược Sĩ
Làm việc tại San Diego đồng thời là Giám Ðốc điều hành Trung Tâm Y tế Á Châu, một cơ quan vô vi lợi khám bệnh cho đồng bào không đủ phương tiện mua bảo hiểm y tế.

DS Trần Bình Nhung được biết đến qua các bản dịch Anh và Pháp ngữ từ thơ Việt của các nhà thơ Hải Ngoại.

Tất cả các bài của tác giả TRẦN BÌNH NHUNG:
    HESITATION - Dịch thơ MIÊN DU - ÐÀLẠT - Thơ mới & thơ tự do - Jul 14, 2004
    A LITTLE OFFERING - Dịch Một Chút Hiến Dâng của Miên Du-Ðàlạt - Thơ mới & thơ tự do - Jun 12, 2004

Created by Hiep Nguyen, Sept. 2003